8,425 Reputation

10 yesterday
45 Nov 27
10 Nov 25
25 Nov 24
20 Oct 24
35 Oct 23
20 Oct 12
35 Oct 10
20 Oct 8
10 Oct 7
10 Sep 28
10 Sep 26
55 Sep 25
10 Sep 7
10 Sep 6
10 Sep 1
10 Aug 30
30 Aug 29
30 Aug 28
10 Aug 27
10 Aug 20
10 Aug 11
65 Jul 5
10 Jun 28
25 Jun 27
15 Jun 26
30 Jun 18
20 Jun 17
55 May 11
10 Apr 22