1,263 Reputation

5 2 days ago
5 Jul 5
0 May 25
+5 17:12 upvote
-5 02:25 removed
15 Mar 28
5 Mar 27
2 Mar 25
10 Mar 20
7 Mar 18
13 Mar 17
5 Mar 11
-10 Feb 19
0 Feb 16
10 Feb 14
5 Jan 27
5 Jan 13
-2 Dec 24 '18
5 Dec 23 '18
8 Dec 21 '18
2 Dec 20 '18
8 Dec 19 '18
5 Dec 18 '18
100 Dec 16 '18
17 Dec 13 '18
8 Dec 12 '18
-5 Dec 9 '18
5 Dec 7 '18
7 Dec 5 '18
7 Dec 2 '18
-2 Dec 1 '18
10 Nov 30 '18